Σελίδες Ιδρύματος Γληνού
Ψηφιακή Συλλογή
Δημοσιεύσεις - Μελέτες
Συχνές Ερωτήσεις
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Αναζήτηση
Ελληνικά
English
Français
Επικοινωνία
Σελίδες Βοήθειας
Χάρτης
Αρχική Σελίδα > Σελίδες Ιδρύματος Γληνού > 

Σελίδες Ιδρύματος Γληνού

Το Υλικό του Ιδρύματος Γληνού


Επιλέξτε για να δείτε τα βιβλία της βιβλιοθήκης

Στο Ίδρυμα Γληνού φυλάσσονται οι βιβλιοθήκες και τα προσωπικά αρχεία των Δημήτρη και Ανδρέα Γληνού, καθώς και το φωτογραφικό αρχείο της οικογένειας Γληνού.

Η συνδυασμένη βιβλιοθήκη των Δημήτρη και Ανδρέα Γληνού αριθμεί άνω των 5.000 τόμων από βιβλία και περιοδικά. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του υλικού αφορά την ιατρική και βιολογία αφενός και, αφετέρου, την παιδαγωγική, την φιλοσοφία, την ψυχολογία, τις κοινωνικές επιστήμες και την πολιτική. Πέραν των ελληνικών τίτλων, υπάρχει πληθώρα από βιβλία και περιοδικά στη γερμανική και αγγλική γλώσσα, καθώς και υλικό στα γαλλικά και ιταλικά. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει αρκετές σειρές από σπάνια επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες από τις αρχές του 20ού αιώνα έως και το Μεσοπόλεμο, κυρίως ελληνικά και γερμανικά.

Στο Αρχείο Ανδρέα Γληνού περιλαμβάνονται οι τυπωμένες, σε αμερικανικά κυρίως περιοδικά, επιστημονικές εργασίες του καθηγητή Ανδρέα Γληνού, καθώς και πλήθος από σχετικές αποδελτιώσεις. Το υλικό συμπληρώνουν τα έγγραφα σχετικά α) με την ιστορία της έκδοσης των Απάντων του Δημήτρη Γληνού, και β) με την προπαρασκευή της σύστασης του Ιδρύματος Γληνού.

Το Αρχείο Δημήτρη Γληνού καλύπτει χρονικά τις τέσσερις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και περιλαμβάνει υλικό που εκτείνεται σε πεδία όπως η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία, η παιδαγωγική και η διδακτική επιστήμη. Στο αρχείο συγκαταλέγονται πολλά προγράμματα μαθημάτων για την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ανώτερες σχολές, καθώς και εκτενές υλικό σχετικά με τον δημοτικισμό και τη δράση του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Ιδιαίτερα πλούσιο είναι επίσης το υλικό γύρω από το γλωσσικό ζήτημα. Επιπλέον, περιλαμβάνεται υλικό για επίκαιρα θέματα εκείνης της εποχής, όπως το προσφυγικό ζήτημα, το φεμινιστικό ζήτημα, πολιτική και κοινωνική κρίση στο Μεσοπόλεμο, η άνοδος του φασισμού στην Ευρώπη κ.άλ.

Ειδικότερα, εκτός από το σύνολο του δημοσιευμένου έργου του, το υλικό του Αρχείου Δημήτρη Γληνού συνίσταται από:

  1. Χειρόγραφα έργα του ιδίου, όπως τεκμήρια αλληλογραφίας, σημειώματα ομιλιών και διαλέξεων, προσχέδια δημοσιεύσεων ή δημοσιεύσεις σε πλήρες κείμενο, προσωπικά βιογραφικά σημειώματα, ποιήματα και άλλα λογοτεχνικά έργα της νεανικής του ηλικίας.

  2. Χειρόγραφες σημειώσεις του, όπως τετράδια πανεπιστημιακών παραδόσεων από τις σπουδές του στην Ιένα και την Λειψία (1908-1912), σημειώσεις μαθημάτων σε ιδρύματα και σχολές που δίδαξε, προσωπικά σημειωματάρια.

  3. Υλικό από την συνεργασία του με το Υπουργείο Παιδείας, όπως εκθέσεις και εισηγήσεις, προπαρασκευαστικά κείμενα νομοσχεδίων, καθώς και έγγραφα που αφορούν την λειτουργία εκπαιδευτικών όπως το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως και η Παιδαγωγική Ακαδημία.

  4. Προσωπικό υλικό, όπως αποκόμματα εφημερίδων με συνεντεύξεις του, επιστολές αλληλογραφίας και φωτογραφικό υλικό.

  5. Συλλογή δημοσιεύσεων ελλήνων ή ξένων διανοουμένων σε περιλήψεις (αποδελτίωση) ή πλήρες κείμενο (αποκόμματα εφημερίδων).

  6. Πρακτικά συνεδρίων και επιτροπών που είχε λάβει μέρος.

  7. Καταστατικά λειτουργίας και προκηρύξεις φορέων, συλλόγων και νομικών προσώπων.

  8. Κείμενα διεθνών οργανισμών.

  9. Μεμονομένα τεύχη από ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά και εφημερίδες της εποχής.

Η Ψηφιακή Συλλογή των αρχείων του Ιδρύματος Γληνού αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα του υλικού που συγκροτεί το Αρχείο Δημήτρη Γληνού και, συγκεκριμένα, το τμήμα αυτό που ήταν ευκολότερο, τόσο από τεχική άποψη όσο και λόγω της φύσης του υλικού, να ψηφιοποιηθεί.