Σελίδες Ιδρύματος Γληνού
Ψηφιακή Συλλογή
Δημοσιεύσεις - Μελέτες
Συχνές Ερωτήσεις
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Αναζήτηση
Ελληνικά
English
Français
Επικοινωνία
Σελίδες Βοήθειας
Χάρτης

Υλικά Φορέων

Εύρεση ανά θεματική κατηγορία

Σύνολο σελίδων: 2
Παρουσιαζόμενες εγγραφές: Από 1 Έως 20
2  

Τίτλος    Συγγραφέας Θέμα Τόπος Ημερομηνία
Σχέδιο για μια έκκληση του Εκπαιδευτικού Ομίλου   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  02/1921
Σχέδιο για το Πρόγραμμα του Εκπαιδεφτικού Ομίλου   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  02/1929
[Τροποποίηση του Προγράμματος του Εκπαιδευτικού Ομίλου]   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  11/1929
Από το Καταστατικό του ΕΟ - Πρόγραμμα του ΕΟ   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1921
Διάφορα ταμιακά σημειώματα   Διάφοροι συντάκτες  Εκπαιδευτικός Όμιλος, Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1925
Πανεπιστήμια και πανεπιστημιακή μόρφωση   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  21/05/1923
Λογοδοσία της Δοικητικής Επιτροπής του Εκπαιδεφτικού Ομίλου   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1931
[Για την ύλη του Δελτίου του Εκπ. Ομίλου]   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1923
[Αλφαβητάριο αρ.6 Διαγωνισμού Εκπαιδευτικού Ομίλου]   Άγνωστος  Εκπαιδευτικός Όμιλος, Βιβλιοκρισία    10/12/1913
[Συνδρομές και ανταλλαγές περιοδικών]   Κ.Δ. Σωτηρίου  Εκπαιδευτικός Όμιλος, Βιβλιογραφία  Αθήνα  1920
[Διαγράμματο ομιλιών κ.λπ.]   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1927
Υπόμνημα του ΕΟ για το Πρόγραμμα Δημοτικό Σχολείου, Ανωτέρου Παρθεναγωγείου και Διδασκαλείου Κοριτσιών   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1912
[Για τη "χειροτεχνία"στο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου]   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1912
[1. Διοίκηση ΕΟ. Μέλη. 2.] Συνεδρίαση   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  04/1927 - 28/06/1927
[Βιβλιογραφικά]   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος, Βιβλιογραφία  Αθήνα  1920
[Υπόθεση Ιστράτι]   Δημήτρης Γληνός  Περιοδικό Αναγέννηση, Απόκομμα, Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1928
[Προσκλήσεις]   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  02/1929 - 03/1929
Προοπτική της παιδείας μέσα στη σοσιαλιστική κοινωνία   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1929
Συζήτηση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  28/11/1923
[Κενό κάλυμμα:] Δελτίο   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα