Σελίδες Ιδρύματος Γληνού
Ψηφιακή Συλλογή
Δημοσιεύσεις - Μελέτες
Συχνές Ερωτήσεις
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Αναζήτηση
Ελληνικά
English
Français
Επικοινωνία
Σελίδες Βοήθειας
Χάρτης

Υλικά Φορέων

Εύρεση ανά θεματική κατηγορία

Σύνολο σελίδων: 2
Παρουσιαζόμενες εγγραφές: Από 1 Έως 20
2  

Τίτλος    Συγγραφέας Θέμα Τόπος Ημερομηνία
Προοπτική της παιδείας μέσα στη σοσιαλιστική κοινωνία   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1929
Συζήτηση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  28/11/1923
[Κενό κάλυμμα:] Δελτίο   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα   
Ο διαγωνισμός για τ΄Αλφαβητάριο: Έκθεση της Κριτικής Επιτροπής   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα   
[Υπόθεση Ιστράτι]   Δημήτρης Γληνός  Περιοδικό Αναγέννηση, Απόκομμα, Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1928
[Προσκλήσεις]   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  02/1929 - 03/1929
Από το Καταστατικό του ΕΟ - Πρόγραμμα του ΕΟ   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1921
Διάφορα ταμιακά σημειώματα   Διάφοροι συντάκτες  Εκπαιδευτικός Όμιλος, Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1925
Σχέδιο για μια έκκληση του Εκπαιδευτικού Ομίλου   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  02/1921
Σχέδιο για το Πρόγραμμα του Εκπαιδεφτικού Ομίλου   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  02/1929
[Τροποποίηση του Προγράμματος του Εκπαιδευτικού Ομίλου]   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  11/1929
[Για την ύλη του Δελτίου του Εκπ. Ομίλου]   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1923
[Αλφαβητάριο αρ.6 Διαγωνισμού Εκπαιδευτικού Ομίλου]   Άγνωστος  Εκπαιδευτικός Όμιλος, Βιβλιοκρισία    10/12/1913
[Συνδρομές και ανταλλαγές περιοδικών]   Κ.Δ. Σωτηρίου  Εκπαιδευτικός Όμιλος, Βιβλιογραφία  Αθήνα  1920
Πανεπιστήμια και πανεπιστημιακή μόρφωση   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  21/05/1923
Λογοδοσία της Δοικητικής Επιτροπής του Εκπαιδεφτικού Ομίλου   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1931
[Για τη "χειροτεχνία"στο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου]   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1912
[1. Διοίκηση ΕΟ. Μέλη. 2.] Συνεδρίαση   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  04/1927 - 28/06/1927
[Βιβλιογραφικά]   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος, Βιβλιογραφία  Αθήνα  1920
[Διαγράμματο ομιλιών κ.λπ.]   Δημήτρης Γληνός  Εκπαιδευτικός Όμιλος  Αθήνα  1927