Σελίδες Ιδρύματος Γληνού
Ψηφιακή Συλλογή
Δημοσιεύσεις - Μελέτες
Συχνές Ερωτήσεις
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Αναζήτηση
Ελληνικά
English
Français
Επικοινωνία
Σελίδες Βοήθειας
Χάρτης

Υλικά Φορέων

Εύρεση ανά θεματική κατηγορία


Τίτλος    Συγγραφέας Θέμα Τόπος Ημερομηνία
[Από το Αρχείο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας]   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1925
Σημειώσεις του Διευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  04/1925
Για τη Βιβλιοθήκη της [Παιδαγωγικής] Ακαδημίας: κατάλογος   Δημήτρης Γληνός, Διάφοροι συντάκτες  Παιδαγωγική Ακαδημία, Βιβλιογραφία  Αθήνα  12/1924 - 01/1925
[Εργασίες Δοκίμων της Παιδαγωγικής Ακαδημίας]   Διάφοροι συντάκτες  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1925 - 1926
Ημερολόγιο Παιδαγωγικής Ακαδημίας   Διάφοροι συντάκτες, Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1924 - 1925
Διάφορα ταμιακά σημειώματα   Διάφοροι συντάκτες  Εκπαιδευτικός Όμιλος, Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1925
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1924
Παιδαγωγική Ακαδημία, 1924-1925   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία, Εκπαίδευση  Αθήνα  10/12/1924 - 04/12/1925
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. B 1925-1926   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1925
[1. Υπόμνηση. 2.] Κακοί στοχασμοί   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία, Περιοδικό Αναγέννηση  Αθήνα   
Καταστατικό της Κοινότητας της Παιδαγωγικής Ακαδημίας   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1924
Παιδαγωγική Ακαδημία: Πρακτικά Κοινότητος και Φροντιστηρίου, 1924-1925   Δημήτρης Γληνός, Διάφοροι συντάκτες  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  03/12/1924 - 21/11/1925
[Ο] Σκοπός [της] Παιδ[αγωγικής] Ακαδ[ημίας]: αποστολή   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1924
Κοινωνιολογία: Τα κοινωνικά ένστικτα   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1924 - 1925
Σημειώσεις Κοινωνιολογίας - Σημειώσεις Φιλοσοφίας   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  09/1924
Γενικό Φροντιστήριο   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1924 - 1925
Παιδαγωγική Ακαδημία: Μαθήματα   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1925
Μίσθωσις οικήματος δια την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν   Δημήτρης Γληνός  Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα