Σελίδες Ιδρύματος Γληνού
Ψηφιακή Συλλογή
Δημοσιεύσεις - Μελέτες
Συχνές Ερωτήσεις
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Αναζήτηση
Ελληνικά
English
Français
Επικοινωνία
Σελίδες Βοήθειας
Χάρτης

Υλικά Φορέων

Εύρεση ανά θεματική κατηγορία


Τίτλος    Συγγραφέας Θέμα Τόπος Ημερομηνία
Καταστατικό της Κοινότητας της Παιδαγωγικής Ακαδημίας   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1924
Παιδαγωγική Ακαδημία: Πρακτικά Κοινότητος και Φροντιστηρίου, 1924-1925   Δημήτρης Γληνός, Διάφοροι συντάκτες  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  03/12/1924 - 21/11/1925
[Ο] Σκοπός [της] Παιδ[αγωγικής] Ακαδ[ημίας]: αποστολή   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1924
Κοινωνιολογία: Τα κοινωνικά ένστικτα   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1924 - 1925
Σημειώσεις Κοινωνιολογίας - Σημειώσεις Φιλοσοφίας   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  09/1924
Γενικό Φροντιστήριο   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1924 - 1925
Παιδαγωγική Ακαδημία: Μαθήματα   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1925
Μίσθωσις οικήματος δια την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν   Δημήτρης Γληνός  Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα   
[Από το Αρχείο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας]   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1925
Σημειώσεις του Διευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  04/1925
Για τη Βιβλιοθήκη της [Παιδαγωγικής] Ακαδημίας: κατάλογος   Δημήτρης Γληνός, Διάφοροι συντάκτες  Παιδαγωγική Ακαδημία, Βιβλιογραφία  Αθήνα  12/1924 - 01/1925
[Εργασίες Δοκίμων της Παιδαγωγικής Ακαδημίας]   Διάφοροι συντάκτες  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1925 - 1926
Ημερολόγιο Παιδαγωγικής Ακαδημίας   Διάφοροι συντάκτες, Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1924 - 1925
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1924
Παιδαγωγική Ακαδημία, 1924-1925   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία, Εκπαίδευση  Αθήνα  10/12/1924 - 04/12/1925
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. B 1925-1926   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1925
[1. Υπόμνηση. 2.] Κακοί στοχασμοί   Δημήτρης Γληνός  Παιδαγωγική Ακαδημία, Περιοδικό Αναγέννηση  Αθήνα   
Διάφορα ταμιακά σημειώματα   Διάφοροι συντάκτες  Εκπαιδευτικός Όμιλος, Παιδαγωγική Ακαδημία  Αθήνα  1925