Σελίδες Ιδρύματος Γληνού
Ψηφιακή Συλλογή
Δημοσιεύσεις - Μελέτες
Συχνές Ερωτήσεις
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Αναζήτηση
Ελληνικά
English
Français
Επικοινωνία
Σελίδες Βοήθειας
Χάρτης

Υλικά Φορέων

Εύρεση ανά θεματική κατηγορία


Τίτλος    Συγγραφέας Θέμα Τόπος Ημερομηνία
[Σημειώσεις υποδειγματικών διδασκαλιών στο ΔΜΕ}   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  07/12/1912 - 08/12/1912
Κατάσταση φοιτούντων στο ΔΜΕ τη χρονιά 1912-1913   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  12/10/1912
Εναρκτήριον μάθημα 1913-1914: Το έργον του ΔΜΕ   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  11/1913
Πώς δύναται να κριθή μία υποδειγματική διδασκαλία   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1912 - 1913
Χαρτόσημα Β Εξαμηνίας   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα   
Επιστολή προς την μητέρα του ασθενούντος Ιουλίου   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως, Προσωπικά υλικά  Αθήνα  1911 - 1912
Ηθική: σημειώσεις της διδασκαλείας   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1912 - 1913
Συμπληρωματική Έκθεσις περί του κ. Κουμανταράκη   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1915
Ζητήματα Διδακτικής   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1912 - 1913
[Φροντιστηριακά μαθήματα]   Δημήτρης Γληνός, Διάφοροι συντάκτες  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1913 - 1914
[Βιβλιογραφία - Διδασκαλεία - Πρόγραμμα]   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως, Βιβλιογραφία  Αθήνα  1912 - 1916
Κεφαλαιώδης περιλήψεις Ειδικής Διδακτικής   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1912 - 1915
Εναρκτήριον Μάθημα του Διδασκαλείου της Μέσης Εκπαιδεύσεως, 1914-1915   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  05/11/1914
Κριτικόν Φροντιστήριον   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  18/02/1915 - 20/02/1915
Ψυχολογία   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1912 - 1913
[Σημειώσεις μαθημάτων Παιδαγωγικής]   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1912 - 1913
Λόγος επί τη ενάρξει των εργασιών του Διδασκαλείου της Μέσης Εκπαιδεύσεως   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  09/1912
Έκθεσις προς το Υπουργείο της Παιδείας περί των πεπραγμένων του ΔΜΕ   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  01/08/1914
ΒΔ Περί εκτελέσεως του Ν.502   Χαράλαμπος Κ. Βοζίκης  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως, Υπουργείο Παιδείας  Αθήνα  25/07/1915
Μόρφωσις των διδασκάλων   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  29/11/1912