Σελίδες Ιδρύματος Γληνού
Ψηφιακή Συλλογή
Δημοσιεύσεις - Μελέτες
Συχνές Ερωτήσεις
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Αναζήτηση
Ελληνικά
English
Français
Επικοινωνία
Σελίδες Βοήθειας
Χάρτης

Υλικά Φορέων

Εύρεση ανά θεματική κατηγορία


Τίτλος    Συγγραφέας Θέμα Τόπος Ημερομηνία
ΒΔ Περί εκτελέσεως του Ν.502   Χαράλαμπος Κ. Βοζίκης  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως, Υπουργείο Παιδείας  Αθήνα  25/07/1915
Μόρφωσις των διδασκάλων   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  29/11/1912
[Σημειώσεις μαθημάτων Παιδαγωγικής]   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1912 - 1913
Λόγος επί τη ενάρξει των εργασιών του Διδασκαλείου της Μέσης Εκπαιδεύσεως   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  09/1912
Έκθεσις προς το Υπουργείο της Παιδείας περί των πεπραγμένων του ΔΜΕ   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  01/08/1914
Χαρτόσημα Β Εξαμηνίας   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα   
[Σημειώσεις υποδειγματικών διδασκαλιών στο ΔΜΕ}   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  07/12/1912 - 08/12/1912
Κατάσταση φοιτούντων στο ΔΜΕ τη χρονιά 1912-1913   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  12/10/1912
Εναρκτήριον μάθημα 1913-1914: Το έργον του ΔΜΕ   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  11/1913
Πώς δύναται να κριθή μία υποδειγματική διδασκαλία   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1912 - 1913
Ζητήματα Διδακτικής   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1912 - 1913
[Φροντιστηριακά μαθήματα]   Δημήτρης Γληνός, Διάφοροι συντάκτες  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1913 - 1914
Επιστολή προς την μητέρα του ασθενούντος Ιουλίου   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως, Προσωπικά υλικά  Αθήνα  1911 - 1912
Ηθική: σημειώσεις της διδασκαλείας   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1912 - 1913
Συμπληρωματική Έκθεσις περί του κ. Κουμανταράκη   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1915
Κριτικόν Φροντιστήριον   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  18/02/1915 - 20/02/1915
Ψυχολογία   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1912 - 1913
[Βιβλιογραφία - Διδασκαλεία - Πρόγραμμα]   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως, Βιβλιογραφία  Αθήνα  1912 - 1916
Κεφαλαιώδης περιλήψεις Ειδικής Διδακτικής   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  1912 - 1915
Εναρκτήριον Μάθημα του Διδασκαλείου της Μέσης Εκπαιδεύσεως, 1914-1915   Δημήτρης Γληνός  Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως  Αθήνα  05/11/1914